Karol Hordziej

Karol Hordziej – kurator, menadżer kultury, wykładowca. W ostatnich latach zaangażowany w długofalowe projekty digitalizacji, opracowania i upowszechniania prac z archiwów artystów. Kurator wystaw Teatr lalek Jerzego Koleckiego prezentowanej w Galerii BWA w Tarnowie (2017), Jan Dziaczkowski. Historie prawdziwe i zmyślone prezentowanej w Narodowej Galerii Sztuki – Zachęcie (2015) oraz współkurator wystawy Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990 zrealizowanej dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2015), prezentowanej również w Jeu de Paume w Tours (2016). Producent portali zofiarydet.com oraz wojciechplewinski.com. Obecnie pracuje nad wydaniem albumu poświęconego scenografiom teatralnym Jerzego Koleckiego w ramach stypendium Młoda Polska. W latach 2004–2013 dyrektor artystyczny festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie oraz członek zarządu Fundacji Sztuk Wizualnych (2004–2014). Wykładowca w Akademii Fotografii w Krakowie i Warszawie.

„Jestem zainteresowany z jednej strony prostymi historiami (osobiste projekty, tematy bliskie autorom, wszelkiego rodzaju mikrohistorie), a z drugiej projektami, które badają nowe możliwości samego medium fotograficznego lub są zwrócone w stronę czystej wizualności (postfotografia, nowa estetyka, formalizm).”

Udostępnij ten artykuł