prezentacja książki (PL)

Kruche medium. Rozmowy o fotografii, Maciej Frąckowiak

23.06 (sobota), godz. 14.00
Centrum Festiwalowe (Tytano)

Udział wezmą: Maciej Frąckowiak, Joanna Gorlach

 

Książka zawiera 13 wywiadów o fotografii i zmianie, które przeprowadził Maciej Frąckowiak z Konradem Pustołą, Krzysztofem Pijarskim, Mariuszem Foreckim, Bogusławem Biegowskim, Cecylią Malik, Wojciechem Wilczykiem, Agnieszką Pajączkowską, Anną Beatą Bohdziewicz, Katarzyną Czarnotą, Pawłem Szypulskim, Krzysztofem Millerem, Michałem Szlagą i Adrianem Wykrotą. Wywiady podsumowuje tekst Rafała Drozdowskiego.

 

„W rozmowach przeprowadzonych przez Macieja Frąckowiaka nikt nikomu niczego nie radzi, tym bardziej – nie poucza. Wszyscy opowiadają o sobie i przy okazji o fotografii, albo odwrotnie. Prawdziwym tematem tych rozmów nie jest już jednak ani techniczno-warsztatowa strona fotografii, ani jej estetyka czy „istota”; nie są nim również historie fotografów. Zamiast tego, powodem spotkania i perspektywą opisu zdjęć oraz projektów staje się ich performatywność – potencjał sprawczy, rozumiany jako zdolność fotografii do dokonywania zmian świata na jakimś odcinku”.

Rafał Drozdowski

Maciej Frąckowiak (ur. 1985) – socjolog, zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, edukacją w kulturze, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Współredaktor książek Badania wizualne w działaniu, Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, Smutek konkretu. Współautor książki Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto? W Instytucie Socjologii UAM przygotowuje pracę doktorską o strategiach interwencji wizualnej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).