prezentacja książki (PL)

Program Mentorski Sputnik Photos No. 6

10.06 (niedziela),  godz. 14:00
Centrum Festiwalowe (Tytano)

Uczestnicy: Weronika Perłowska, Anna Maria Krężel, Magdalena Ubysz, Krystyna Dul, Marcel Borowski, Mateusz Kowalik, Łukasz Szamałek, Marek Żmudzki
Prowadząca spotkanie: Anka Gregorczyk

 

Tekst przewodni (autor Rafał Milach)

Czy można znaleźć wspólny mianownik dla wyprawy w kosmos, kolekcji przedstawień z historii sztuki i przepracowania rodzinnej traumy? Połączenie wydaje się nikłe, ale jednak istnieje. Jest nim doświadczenie szeroko pojmowanej przestrzeni. Mogą nią być gesty sprzeciwu wobec władzy instytucjonalnej i narzuconego porządku społecznego, takie jak alternatywne miejsce duchowego odosobnienia (Katharina Dubno) lub enklawa miejskich uciekinierów w Górach Suchych (Mateusz Kowalik).
Przestrzeń jako terytorium i pole ekspansji jest częścią badania aktywności nazistowskich Niemiec na Pomorzu (Magdalena Ubysz), a także opartej na faktach i rozbudowanej o fikcyjne wątki wizji skolonizowanego przez Polskę Madagaskaru (Marek Żmudzki). Na jednym końcu skali możemy umieścić aspiracje ludzkości do podboju kosmosu (Łukasz Szamałek), na drugim intymne mikroprzestrzenie, które stają się pretekstem do analizy uczuć, traum i pamięci (Marcel Borowski, Anna Maria Krężel).

W kilku przypadkach przestrzeń wyznaczają konkretne mury domu i związane z nimi historie (Grażyna Saniuk, Krystyna Dul). W końcu przestrzeń może być pojmowana jako zderzenie obszaru prywatnego z tym związanym z dystrybucją i funkcjonowaniem obrazów w kontekstach politycznych (Weronika Perłowska) oraz kulturowych (Anna Zagrodzka).

Pomimo tego, że wiele z tych zbiorów przenika się i uzupełnia, każdy z nich stanowi autonomiczny byt. I chociaż osobne, wszystkie opowiadają o istotnych problemach, zagrożeniach i fascynacjach, przez co stają się udziałem kolektywnego doświadczenia, wykraczając poza indywidualną przestrzeń każdego z autorów.

Anka Gregorczyk – artystka fotograf, członek ZPAF i SARP, z wykształcenia planistka przestrzenna i promotor architektury. Publikowała w magazynach „Zawód: Architekt”, „ARCH”, „Inwestor” czy „Architektura”. Od kilku lat jest nominującą w konkursie Nagroda Architektoniczna POLITYKI. Stypendystka MKiDN w 2018 r. W swoich fotografiach skupia się na współczesnej architekturze, reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i na zmienianym przez ludzką aktywność krajobrazie. Inicjatorka i prezes stowarzyszenia twórczego FOTSPOT. Organizatorka cyklu spotkań autorskich FOTSPOTKANIA. Uczestniczka programu mentorskiego ISSP pod okiem Petera Bialobrzeskiego. Laureatka „30 under 30” Women Photographers oraz wielu konkursów fotograficznych.

Weronika Perłowska(ur. 1990) – studentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, absolwentka dziennikarstwa o specjalności dokumentalistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się wpływem reprezentacji medialnych i kulturowych na kształtowanie postaw społecznych. Wierzy w Wolność, Równość, Siostrzeństwo. Chciałaby wierzyć w sztukę zaangażowaną i wizualny aktywizm.

Anna Maria Krężel – od 2015 roku jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku na wydziale fotografii w klasie profesora Petera Pillera i Heidi Specker. W 2017 roku ukończyła Program Mentorski organizowany przez Sputnik Photos oraz stypendium a room that.. w Lipsku. Jej prace były pokazywane w galeriach w Berlinie, Lipsku, Maladze i Krakowie. Zanim zajęła się fotografią ukończyła studia lingwistyczne i amerykanistykę na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Nowoczesne teorie lingwistyczne przenikają do jej języka wizualnego.

Katharina Dubno (ur. 1983, Chorzów/Katowice) – gdy miała 7 lat wyjechała z rodzicami do Niemiec, gdzie do dziś mieszka, pracuje i powraca. Ukończyła studia Design na University of Applied Sciences w Mainz (Niemcy) z dokumentalną pracą dyplomową w roku 2011, przez dwa lata wykładała tam fotografię. W centrum jej pracy jest człowiek, jego tożsamość, odmienność oraz wpływ jego otoczenia i przeszłości. Katharina koncentruje się na małych, osobistych historiach, przez które analizuje istotne tematy społeczne. Jej twórczość została doceniona w konkursach fotograficznych oraz stypendium „TrAIN/Künstlerhaus Schloss Balmoral Resident Artist”w Londynie. Swoje zdjęcia wystawiała na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jako fotograf freelancer łączy pracę komercyjną z projektami autorskimi lub interdyscyplinarnymi.

Anna Zagrodzka (ur. 1991, Warszawa) – ukończyła z wyróżnieniem fotografię w Szkole Filmowej w Łodzi oraz technologię żywności na Politechnice Łódzkiej. W realizowanych projektach bada zależności zachodzące miedzy nauką i sztuką, każdorazowo poprzedzając swoją twórczość analizą naukową danego tematu. Łączy fotografię z instalacjami wideo i sferą dźwiękową. Laureatka SHOW OFF (Miesiąc Fotografii w Krakowie) w 2015 r. Uczestniczka programu mentorskiego Sputnik Photos (2016/2017). Wystawiała między innymi wWarszawie(Fundacja Archeologia Fotografii, 2017), Łodzi(Galeria Wschodnia, 2017; Blask Brzask, 2017), Krakowie, Wrocławiu (TIFF festiwal, 2015) i Bratysławie(OFF_festival, 2016). Odbyła staże w Whitworth Art Gallery, Manchester Museum i w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Magdalena Ubysz – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Warsztatów Fotoreportażu w Akademii Fotografii w Warszawie, 10. Pomorskich Warsztatów Filmowych w Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz Programu Mentorskiego Sputnik Photos. W swoich pracach skupia się na badaniu związków między przestrzenią a jej znaczeniem. Interesuje ją również modyfikacja krajobrazów związanych z działalnością człowieka. Stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Laureatka nagród i wyróżnień fotograficznych: Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Gdańsk Press Photo. Jest jednym z fundatorów Fundacji Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”.

Krystyna Dul – fotografka, absolwentka politologii i Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie studentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. W 2016 r.otrzymała stypendium „la Bourse CNA” Narodowego Centrum Audiowizualnego w Luksemburgu. W latach 2016–2017 brała udział w Programie Mentorskim fotograficznego kolektywu Sputnik w Warszawie. W 2017 r. była nominowana do Edward Steichen Award w Luksemburgu. Brała udział w wystawach zbiorowych w Polsce, Czechach, Niemczech i w Luksemburgu, gdzie od 2010 r.mieszka i pracuje jako fotograf komercyjny.

Marcel Borowski (ur. 1993, wychowany w Białymstoku) ­– student Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Z fotografią związany od ponad 10 lat. Koncentruje się na osobistych przeżyciach, lękach, traumach, czasami zakamuflowanych pod postacią mitycznych demonów, czym wpisuje się w nurt realizmu magicznego. Fotografuje niedokumentalnie, opisując prawdziwe wspomnienia abstrakcyjnymi obrazami.

Mateusz Kowalik – fotograf dokumentalny, mieszka i pracuje w Warszawie. Koncentruje się na projektach długoterminowych. W swoich cyklach, często opartych na własnych doświadczeniach, bada problemy i zjawiska dotyczące współczesnego społeczeństwa. Debiutował w 2016 r. podczas wrocławskiego TIFF Festival projektem Kroki. Swoje prace pokazywał również zagranicą: na Riga Photomonth, Off Bratislava oraz Month Of Photograpy Los Angeles. Absolwent Programu Mentorskiego Sputnik Photos (2016/2017).

Łukasz Szamałek (ur. 1981, Poznań) – ukończył cybernetykę ekonomiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiował inżynierię i budownictwo na Politechnice Poznańskiej, absolwent Programu Mentorskiego Sputnik Photos (2016/2017). Jest jednym z członków założycieli stowarzyszenia twórczego FOTSPOT. Fotograf dokumentalny skupiający się na formach architektonicznych, przestrzeni życia człowieka oraz procesach zmian wywoływanych przez człowieka w krajobrazie. Zawodowo związany z budownictwem przemysłowym. Laureat konkursów fotograficznych, m.in. Wielkopolska Press Photo, Moja Wielkopolska, doc! Debuts 2017.

Marek Żmudzki ­– absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Fotografii ZPAF, Warsztatów Fotoreportażu w Akademii Fotografii w Warszawie oraz Programu Mentorskiego Sputnik Photos.Interesuje go fotografia z pogranicza reportażu i dokumentu, również kreacyjnego. Ma w dorobku dwie wystawy fotograficzne: Stambuł (Muzeum Azji i Pacyfiku) oraz Na obrzeżach (Galeria Obok Zpaf) i udział w kilku zbiorowych. W swoich pracach pokazuje człowieka głównie poprzez ślady, jakie jego działalność odciska w otoczeniu. Na co dzień mieszka w Warszawie.