Fundacja Sztuk Wizualnych to organizacja pozarządowa powołana w 2001 roku w Krakowie. Jej celem jest promocja i popularyzacja sztuk wizualnych w Polsce. Za główne pole działalności przyjęła fotografię, a jako misję szukanie jej nowych definicji w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii. Służy temu przede wszystkim coroczny festiwal – Miesiąc Fotografii w Krakowie – najważniejszy projekt fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych organizuje także inne wydarzenia kulturalne, wydaje książki, promuje młodych artystów i nowe inicjatywy, zajmuje się również digitalizacją archiwów fotograficznych, między innymi fotografii reporterskiej Wojciecha Plewińskiego i „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet.

www.sztukawizualna.org