Najgorzej jest być bogatym przez chwilę

Zbiorowa wystawa prac z wykorzystaniem wybranych zdjęć z książki fotograficznej „Subterranean River” Łukasza Rusznicy, laureata jednego ze sztandarowych wydarzeń festiwalu Miesiąc Fotografii – Przeglądu Portfolio 2017.

Artyści: Aga Jarząb, Arek Pasożyt, Dominik Stanisławski, Mateusz Szczypiński
Kuratorzy: Anna Ławrynowicz, Aleksander Celusta

Miejsce:

ul. Krakowska 25
Kraków

Otwarcie:

22.06, 19.00

Czas trwania:

22.06–20.07
poniedziałek–niedziela: 16.00–21.00

Badacze psychologicznej teorii perspektywy dowodzą, że ludzie bardziej boją się strat, niż cenią zyski. Nawet jeśli prawdopodobieństwo zysku znacznie przewyższa prawdopodobieństwo straty. Łączy się to z rozumowaniem (Heglowskim), które, najkrócej mówiąc, zakłada istnienie ścisłego związku między pojęciem własności a wolnością. Zdolność osoby do świadomego posiadania (i korzystania z praw) jest równa istnieniu. Istnienie natomiast jest wolnością. W konsekwencji ludzie bojąc się utraty własności, tak naprawdę lękają się o swoją wolność.

W tym świetle należy przypuszczać, że w relacji pomiędzy autorem zdjęć, Łukaszem Rusznicą, a artystami zaproszonymi do projektu, pojawia się pewna forma napięcia związanego z poczuciem straty, wynikającej z udostępnienia autorskiej własności. Stratę tę Rusznica traktuje jednak jako potencjalny zysk, rodzaj wzbogacenia się, a co za tym idzie – powiększenia obszaru osobistej wolności. Czy mamy zatem do czynienia z rodzajem straty (związanej z udostępnieniem), która stała się zyskiem (poprzez pomnażanie wartości)? Najprawdopodobniej tak. Co więcej, relacja, która wytworzyła się w pomiędzy autorem a artystami, jest symetryczna. Oni również – mimo działania obarczonego ryzykiem (ograniczenia własności, poprzez korzystanie z cudzej) – w efekcie odnotowują zysk w postaci prezentowanych prac.

Tekst: Anna Ławrynowicz

 

Mateusz Szczypiński
Urodzony w roku 1984 w Piekarach Śląskich. Ukończył Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka i pracuje w Krakowie. Reprezentowany przez galerię lokal_30 w Warszawie. Główną metodą twórczą Mateusza Szczypińskiego jest operowanie cytatem, odwoływanie się do powszechnie znanej tradycji, obrazów i klisz zakodowanych w masowej świadomości. Wykorzystuje technikę kolażu, medium, które jak podkreśla najlepiej oddaje wielowątkowość i zróżnicowanie kultury, w której funkcjonujemy.

 

Arek Pasożyt
W 2010 roku sformułował „Manifest Pasożytnictwa” przedstawiający ideę jego działań jako artysty-pasożyta. W myśl zawartych w „Manifeście” idei, Arek Pasożyt mieszkał, żył i tworzył pasożytując przez cztery lata w kilkunastu miastach, instytucjach kulturalnych i wszelkich miejscach związanych z kulturą. Z czasem jego działania przerodziły się w krytykę statusu artysty w społeczeństwie i zaczął realizować tzw. projekty żywicielskie. U podstaw tych działań stoi wiara w terapeutyczną rolę sztuki i przekonanie, że dzięki niej ludzie mogą poprawić swoją sytuację.

 

Aga Jarząb
Urodzona w 1977 roku we Wrocławiu. Zajmuję się wieloma rzeczami: animuję krótkie filmy w różnych technikach, rysuję, tworzę instalacje i obiekty artystyczne oraz projektuję. Współpracuję z wieloma instytucjami kulturalnymi w Polsce i za granicą jako projektant graficzny i animator. Prowadzę zajęcia dla studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów. Jestem współzałożycielką kinoMANUAL, małej, niezależnej manufaktury audio-wizualnej, skupionej na eksperymentowaniu z ruchomym obrazem i dźwiękiem. www.kinomanual.pl

 

Dominik Stanisławski
Urodzony w 1979 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie kończy pracę nad doktoratem. Wcześniej studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje na macierzystym wydziale jako asystent w II Pracowni Interdyscyplinarnej. Artysta wizualny,. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami z pogranicza analogowych i cyfrowych mediów rejestrujących i przetwarzających obraz, a także sztuką obiektu i coraz częściej instalacją i działaniami performatywnymi.