prezentacja książki (PL)

Archeologia Modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki, Krzysztof Pijarski

17.06 (niedziela), 14.00
Centrum Festiwalowe (Tytano)

Udział wezmą: Krzysztof Pijarski, Jakub Momro

 

Napisałem tę książkę z przekory, która zrodziła się z rozpoznania własnej ślepoty, bezkrytycznego stosunku do autorytetów, pewnego automatyzmu patrzenia i czytania. Jej przedmiotem jest „modernizm”, ujęty w cudzysłów, ponieważ poza owym automatyzmem nie jest wcale oczywiste, czym modernizm w istocie był, lub jest. Fotografia pełni w niej centralną rolę. Krótkie wyjaśnienie takiej decyzji: w ujęciu wielu teoretyków to właśnie fotografia przyczyniła się do upadku modernistycznego światopoglądu w sztuce; rozwijając je nieco, należałoby stwierdzić, że interwencja fotografii w polu sztuki wydobyła całą serię pytań czy kwestii, które okazały się podstawowe nie tylko dla krytyki – i zrozumienia! – modernizmu, ale też dla współczesnej kondycji sztuki. Mowa o pytaniu o medium czy medialność sztuki, o malarstwo jako model sztuki w ogóle, o przedmiotowość sztuki, o autora/autorkę oraz relację sztuki z widzami, wreszcie zaś, o realizm, a więc związek sztuki z otaczającym nas światem. W próbie zarysowania tych kwestii fotografia stała się „przedmiotem teoretycznym”, pozwalającym je wyraźniej ujrzeć (w tym dostrzec obecność modernistycznej wrażliwości we współczesnych praktykach artystycznych). Fotografia pomogła także na poziomie konstrukcyjnym, stając się organizującą metaforą wywodu: książka nie jest podzielona na rozdziały, lecz na „ujęcia”, migawki kolejnych aspektów, z których jeśli powstaje obraz, jest to obraz niestabilny, kruchy, fragmentaryczny. Idzie bowiem nie tyle o rozwiązanie postawionego sobie problemu modernizmu i jego aktualności, ile o pokazanie go jako problemu właśnie. Tylko w ten sposób modernizm może się stać produktywnym kontekstem do myślenia o sztuce dziś.

 

dr hab. Jakub Momro – filozof, literaturoznawca, eseista i tłumacz (m.in. J. Derrida, P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, J. Kristeva, R. Barthes, P. Szendy). Opublikował monografię o Samuelu Becketcie, Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność (Universitas, 2010) oraz studium Widmontologie nowoczesności. Genezy (IBL PAN, 2014). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Teksty Drugie” oraz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Nowa Humanistyka”. Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, laureat konkursu NCN FUGA, kilkukrotny stypendysta FNP, programu MIRA (Université Stendhal, Grenoble). Laureat nagrody naukowej tygodnika „Polityka” oraz nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie”. W 2018 roku ukaże się jego książka, Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne (WUJ, seria „Hermeneia”). Obecnie pracuje nad dwoma projektami: pierwszy dotyczy politycznego i epistemologicznego wymiaru wyobraźni w nowoczesności i współczesności, drugi – zatytułowany Przeciw pamięci – stanowi próbę ujęcia historii naturalnej radykalnej nowoczesności.

Krzysztof Pijarski (ur. 1980) – artysta posługujący się medium fotografii, historyk sztuki,adiunkt w łódzkiej Szkole Filmowej.Stypendysta m.in. komisji Fulbrighta,Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców i Narodowego Centrum Nauki.Interesują go wszelkie formy wizualnego myślenia i opowiadania. Współautor, wraz z Aurélienem Fromentem, wystawy Moiré w krakowskim Bunkrze Sztuki. Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Jego projekt Żywoty nieświętych ukazał się pod postacią książki fotograficznej w wydawnictwie Fotohof (2013) i został zaprezentowany w C/O Berlin (2015). Redaktor tomów Object Lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record” (2017) i Archiwum jako projekt (2011), autor książek Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki (2017) i (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (2013). W 2010 roku nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie. Redaktor „Widoku”.

Krzysztof Pijarski Archeologia Modernizmu
Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki
Wydawca: PWSFTviT
Redakcja: Olga Katarzyna Szotkowska-Beylin

Objętość: 308 s.
Oprawa: miękka
Łódź 2017