Antonina Gugała, Historie

Kuratorka: Jenny Nordquist

 

Sztuka przejściowa na okres przejściowy. Sztuka czasu teraźniejszego, między utraconą wielkością i przyszłymi podbojami. Sztuka tymczasowego, której ambicją nie jest przetrwać, a dać świadectwo.

Posągi też umierają, Ghislain Cloquet, Chris Marker i Alain Resnais, 1953

 

Historie stanowią wizualny zapis badań nad rolą kultury materialnej w procesie kształtowania się tożsamości. Przedmiotem cyklu fotografii są pokrewieństwa występujące pomiędzy przedmiotami codziennego użytku znalezionymi w Grecji w ciągu 2017 roku a starożytnymi greckimi artefaktami ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Staranne, anonimowe kompozycje zbudowane ze współczesnych przedmiotów są materialnym odzwierciedleniem konkretnego momentu w historii – momentu zawieszenia pomiędzy początkiem kryzysu a zmianą, która po nim następuje. Momentu, w którym sposób pojmowania tego, co jest tymczasowe, a co stałe, zostaje zakwestionowany. Te niepozorne przejawy życia codziennego zostały zestawione z fotografiami starożytnych obiektów, trzymanych w dłoniach pracowników muzealnych w celu ukazania ich numerów inwentarzowych. Obecność licznych podpisów i sygnatur sugeruje, że obiekty wchodziły w skład więcej niż jednej kolekcji, zanim znalazły się w muzeum. Historie poszczególnych obiektów zostały szczegółowo opisane, umożliwiając widzowi zapoznanie się z ich złożoną przeszłością.

Projekt „Historie” powstaje w ramach programu PARALLEL European Photo Based Platform.

 

Antonina Gugała (1989, Warszawa)

Od 2015 roku studentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy). Absolwentka psychologii oraz iberystki na Uniwersytecie Warszawskim. Wystawiała swoje prace m.in. w Fundacji Archeologia Fotografii, w galerii XS w Warszawie, Oficyna w Poznaniu, a także w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu (TIFF, 2017). Laureatka stypendium Spółdzielni Młodych Twórców (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 2013) oraz stypendium artystycznego miasta st. Warszawa (2016). Finalistka konkursów Unseen Dummy Awards (2013) oraz Fotograficzna Publikacja Roku (2013, 2017). Jej prace były publikowane m.in. w „Der Greif”, „Rûm” oraz „Urbanautica”. Brała udział w rezydencjach artystycznych: Meliggoi Residency Programme (Grecja, 2017) oraz Kuldīga Photography Residency (ISSP, Łotwa, 2017). Uczestniczka projektu PARALLEL European Photo Based Platform (2017–2018).