ZESPÓŁ MFK 2018

 

DYREKTORKA FESTIWALU
Agnieszka Olszewska (Dwernicka)

RADA FESTIWALU
Agnieszka Olszewska (Dwernicka), Alicja Caban, Joanna Gorlach, Katarzyna Wieczorek, Karolina Wróblewska-Leśniak

 

PROGRAM FESTIWALU

PROGRAM GŁÓWNY / WYSTAWY I WYDARZENIA
KURATORKA GOŚCINNA
Iris Sikking

KOORDYNATORKA WYSTAW
Joanna Gorlach

KOORDYNATORKA WYDARZEŃ
Karolina Wróblewska-Leśniak

 

SHOWOFF
KURATORZY
Filip Ćwik, Karol Hordziej, Jenny Nordquist, Karolina Puchała-Rojek

KOORDYNATORKA
Katarzyna Wieczorek

ASYSTENTKA KOORDYNATORKI
Anna Sroka

 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA FESTIWALU
Nina Gregier | Proste Kreski

 

IDENTYFIKACJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE WYSTAW
Damian Nowak

 

OBIEG TEKSTÓW, HARMONOGRAM WYDARZEŃ
Joanna Osiewicz-Lorenzutti

 

PRODUCENTKA WYSTAW
Małgorzata Dziedzic

 

PROMOCJA I KOMUNIKACJA 
DYREKTORKA
Alicja Caban

KONTAKT Z MEDIAMI
Maja Sztenke (Steinke Communications)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Weronika Kalińska

PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA
Iwona Gorczyca-Polus

DRUKI PROMOCYJNE, WWW
Paulina Radzik

WIDEO
Aneta Urban

 

EKIPA REDAKCYJNA

REDAKTOR PROWADZĄCA
Joanna Osiewicz-Lorenzutti

TŁUMACZENIA
Soren Gauger, Dobromiła Jankowska, Krzysztof Kowalczyk, Anna Sak, Jan Szelągiewicz

REDAKCJA I KOREKTA
Ben Koschalka, Małgorzata Kuśnierz, Małgorzata Poździk, Ewa Ślusarczyk

 

WEBMASTER
Marcin Hordziej

 

PRZEGLĄD PORTFOLIO
Alicja Caban, Maja Kolarz

 

WOLONTARIAT
KOORDYNATORZY
Michał Andruszkiewicz, Barbara Klaczak, Anna Rzyczniak

 

CENTRUM FESTIWALOWE
KOORDYNATOR
Michał Leśniowski

 

EKIPA LOGISTYCZNO-TECHNICZNA
KOORDYNATORKA
Małgorzata Dziedzic

EKIPA
Jeremiasz, Filip, Angelika Harat, Marcin Hordziej, Zbyszek Michalski, Paweł Wałek, Kuba Wesołowski

 

KOORDYNATOR WIZYT GOŚCI
Tomasz Ćwiertnia

 

PRODUKCJA WYSTAW
Lablab (lablab.pl)

 

ADMINISTRACJA
BUDŻET i HARMONOGRAM
Anna Kozaczkiewicz

KIEROWNICZKA BIURA FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH
Magdalena Poznańska

OBSŁUGA KSIĘGOWA
Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.

OBSŁUGA PRAWNA
Bartłomiej Marianowski Kancelaria Radcy Prawnego

 

KRAKOW PHOTO FRINGE
DYREKTORKA
Olga Godek

EKIPA
Barbara Klaczak, Anna Sroka

 

Autorzy zdjęć opublikowanych na www: Filip Bochno, Kuba Ceran, Tomasz Ćwiertnia, Kamil Kożuch, Liudmyla Radyk, Studio Luma