Warsztaty  (PL)

Przestrzeń przepływów 
dla studentów Pracowni Fotografii I na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
21.03–30.05

Koncepcja, prowadzenie: Joanna Gorlach, Karolina Wróblewska-Leśniak

Współpraca: Agata Pankiewicz, Natalia Wiernik

Gościnny udział: Iris Sikking

 

Warsztaty są wspólną inicjatywą Miesiąca Fotografii i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Celem zajęć jest włączenie młodych twórców w dyskurs dotyczący najbardziej palących współczesnych problemów społecznych, a co za tym idzie rozwijanie ich świadomości społecznej i zachęcenie do krytycznej analizy otoczenia. To także próbazainspirowania do poszukiwania własnej oryginalnej strategii artystycznej.

Punktem wyjścia do rozważań teoretycznych jest hasło przewodnie tegorocznej edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie „Przestrzeń przepływów”. Ważną, wielopoziomową inspiracją stała się również publikacja Jak zobaczyć świat Nicholas’a Mirzoeff’a i jego koncepcja krytycznego widzenia świata.

W części praktycznej zajęć spróbujemy przełamać schematy pracy akademickiej, skupimy się na procesie twórczym i poszukiwaniach. Zaproponujemy studentom działania, których zadaniem będzie pokazanie i przetestowanie przez nich różnych sposobów budowania koncepcji artystycznej.

Zaprezentowane podczas zajęć projekty fotograficzne, będące przykładami współczesnych strategii fotografii jako medium wykraczającego poza tradycyjne ramy obrazu, mają zachęcić studentów do eksperymentów formalnych i zainicjować poszukiwanie własnej strategii obrazowania niewidzialnego.

 

Prace powstałe w wyniku warsztatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy Przepływy– otwarcie: 30.05 (środa), 12.30, w Centrum Festiwalowym (Tytano).

 

Joanna Gorlach – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, fotografka (studia w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie), koordynatorka i kuratorka wydarzeń artystycznych, w szczególności wystaw i projektów fotograficznych. Od 2011 roku na stałe współpracuje z Fundacją Sztuk Wizualnych między innymi jako koordynator projektów i wystaw Programu Głównego Miesiąca Fotografii w Krakowie oraz wydarzeń towarzyszących. W latach 2014–2015 prowadziła cykliczne zajęcia z dokumentacji fotograficznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz fotografii współczesnej Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje z fundacją Lablab w ramach digitalizacji archiwum Zofii Rydet. Zrealizowała pięć autorskich scenariuszy warsztatów wizualnych dla dorosłych. Stypendystka Twórczego Miasta Krakowa (2007).

 

 

Karolina Wróblewska-Leśniak – menedżerka kultury, edukatorka, graficzka. Studiowała grafikę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Od lat współtworzy wydarzenia kulturalne między innymi z Fundacją Sztuk Wizualnych, Cracow Gallery Weekend, Agencją Artystyczną GAP. Jako specjalista ds. edukacji tworzyła i koordynowała program edukacyjny Galerii CENTRUM NCK. Na stanowisku specjalista ds. promocji odpowiadała za komunikację marketingową w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jest edukatorką i przewodniczką w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, koordynuje wydarzenia towarzyszące Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.