DOCKING STATION, Historie potrzebują być opowiadane

Nasze spojrzenie na świat jest determinowane, modyfikowane, interpretowane, wspierane, podważane i stymulowane przez tak zwanych wizualnych storytellerów. Ci współcześni trubadurowie komentują, rejestrują i objaśniają świat. Wizualne opowieści często do nas nie docierają, wiele z nich, mimo że wartościowych, pokrywa się kurzem lub co gorsza, popada w zapomnienie – ich autorzy potrzebują pomocy w rozwijaniu narracji i znalezieniu odpowiedniej publiczności.

Docking Station zaproponuje wybranemu uczestnikowi udział w swoim programie rezydencyjnym!  Docking Station oferuje artyście czas oraz lokum w Amsterdamie, a także kontaktuje go z siecią ekspertów, aby promować jego opowieści i umożliwić mu dotarcie do szerszej i różnorodnej widowni. Uczestnictwo w projekcie nie wiąże się z żadnymi opłatami (Dokerzy muszą pokryć samodzielnie koszty dojazdu i wyżywienia). Doker przekazuje również jedno dzieło na rzecz Docking Station (mówi o tym umowa). Jeżeli Docking Station nie znajdzie odpowiedniego kandydata, nagroda może zostać nieprzyzana. Więcej informacji: www.dockingstation.today.