Karolina Puchała-Rojek

Karolina Puchała-Rojek – historyczka sztuki i fotografii, współzałożycielka i od niemal czterech lat prezeska Fundacji Archeologia Fotografii, jednej z pierwszych instytucji w Polsce zajmującej się dziedzictwem fotograficznym i opieką nad archiwami. Od ośmiu lat realizuje w ramach działalności fundacji projekty digitalizacyjne polegające nie tylko na cyfrowym zabezpieczaniu, ale i udostępnianiu archiwów fotograficznych. Koordynatorka międzynarodowych projektów poświęconych ochronie archiwów fotograficznych (m.in. Długie życie fotografii). Redaktorka książek (w tym Zofia Chomętowska. Polesie. Fotografie z lat 1925–1939, katalog do wystawy Zofii Chomętowskiej w Mińsku, Białoruś), autorka tekstów i wyboru zdjęć do dwóch tomów książki Zofia Chomętowska. Albumy fotografki nagrodzonej m.in. w konkursie na Fotograficzną Publikację Roku 2016; współredaktorka Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie (zwycięzca prestiżowego konkursu na fotograficzny katalog roku Aperture i Paris Photo w 2016 roku). Autorka tekstów z historii fotografii, kuratorka i współkuratorka wystaw, na przykład Wojciecha Zamecznika w warszawskiej Zachęcie (razem z Karoliną Lewandowską, 2016) czy wystawy Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej (zespół kuratorski prowadzony przez Agnieszkę Tarasiuk, 2015). Obecnie rozpoczęła pracę nad archiwum negatywów Marka Piaseckiego.

„W fotografii interesują mnie przede wszystkim długoterminowe projekty, będące efektem  poszukiwań prowadzonych w archiwach czy niedostępnych powszechnie zbiorach, poszerzające wiedzę, dające wgląd w historię kulturową zbiorowości i jednostek. Doceniam też projekty oparte na osobistych doświadczeniach autorów, wytrącające ze stereotypowego postrzegania rzeczywistości i krytyczne wobec niej, szczególnie w zakresie doświadczeń płci. Będę szukała projektów dojrzałych, wynikających ze świadomego posługiwania się fotografią zarówno w zakresie formy, jak i przekazywanych treści, ale też nieoczywistych i ciekawych wizualnie.”

Udostępnij ten artykuł