Eline Benjaminsen, Tam, gdzie robi się pieniądze. Powierzchnie kapitału algorytmicznego (2017–obecnie)

„Jaki obraz widzisz, kiedy słyszysz słowo »giełda«?” – tym pytaniem Eline Benjaminsen zaprasza widza do świata zautomatyzowanych transakcji opartych na algorytmach znanych jako high-frequency trading (handel wysokich częstotliwości, HFT). HFT umożliwia generowanie zysków z prędkością niewyobrażalną dla ludzkiego mózgu. Pieniądze pomnażane są nie przez sprzedaż produktów określonej wartości, tylko dzięki temu, że sama transakcja przeprowadzana jest w błyskawicznym tempie. Innymi słowy: zanim skończysz czytać to zdanie, giełdowa firma inwestycyjna dokona w przybliżeniu 10 000 transakcji.

Tam, gdzie robi się pieniądze obnaża tę mętną potęgę ekonomiczną poprzez śledzenie szlaków algorytmicznego kapitału, by dotrzeć tam, skąd płyną największe korzyści. Podążając za połączeniami pomiędzy nadajnikami i odbiornikami, dokumentuje krajobraz globalnej infrastruktury finansowej.Tylko czy w ogóle można przedstawić ten niematerialny rynek za pomocą obrazu?

Projekt Eline Benjaminsen powstał w ramach programu Docking Station, platformy wspomagającej artystów wizualnych poprzez kontaktowanie ich z ekspertamii znajdowanie nowych odbiorców dla ich opowieści. Organizacja gości międzynarodowych fotografów w Amsterdamie, a raz w roku „podłącza” ich do międzynarodowych festiwali fotografii w Europie – w tym roku jest to Miesiąc Fotografii w Krakowie. W pierwszym tygodniu festiwalu Eline Benjaminsen przyjedzie do Krakowa, aby zaprezentować swoją twórczość publiczności, poznać specjalistów ze swojej dziedziny i rozwinąć własny projekt.

 

W swojej twórczości Eline Benjaminsen (ur. 1992, Norwegia) bada procesy kształtujące nasze postawy, zwyczaje i indywidualne możliwości, ale istniejące poza naszym fizycznym otoczeniem. Skupiając się stricte na tym, co fizyczne – a więc na tym, co można sfotografować –ukazuje związek między materialnym i niematerialnym, aby skonfrontować oglądających z granicami ich własnego postrzegania. Benjaminsen w lipcu 2017 roku ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze. Projekt Tam, gdzie robi się pieniądze o infrastrukturach algorytmicznych transakcji giełdowych przyniósł jej stypendium Steenbergen oraz drugą nagrodę w konkursie Canon Zilveren Camera w kategorii „Storytelling”.