Jenny Nordquist

Jenny Nordquist – dyrektor artystyczna Landskrona Foto Festival w Szwecji, poświęconego współczesnej fotografii. W ciągu ostatnich pięciu lat, jakie minęły od pierwszej edycji, festiwal ten ugruntował swoją pozycję międzynarodowego miejsca spotkań fotografów i osób zainteresowanych tym medium, miejsca, gdzie prace uznanych artystów prezentowane są obok debiutujących twórców, przy czym często są to prace wcześniej niedostępne dla publiczności w Szwecji i Skandynawii.

Jenny jest także kierowniczką zakładu fotografii w szkole artystycznej Östra Grevie Folkhögskola w Szwecji, artystką oraz wykładowcą fotografii i critical studies. W latach 2011–2016 prowadziła w Kopenhadze galerię poświęconą sztuce fotografii. Ukończyła studia magisterskie Image and Communication Goldsmith University of London oraz licencjackie z fotografii w London College of Communications.

„Oczekuję, że zgłaszane projekty będą bazować na mocnych pomysłach, poprzedzonych wnikliwym badaniem tematu, i będą prezentowane za pomocą jasnego wizualnego języka. Lubię być także zaskakiwana przez artystów, którzy znajdują nowe sposoby na przesunięcie granic fotografii, zarówno tych estetycznych, jak i konceptualnych. Interesują mnie również efekty eksperymentów i innowacji, jednak z silnym i jasnym nawiązaniem do przedstawianej historii.”

Udostępnij ten artykuł