Axel Braun, Szkodliwe ingerencje (2018)

 

Puszcza Białowieska od wieków jest źródłem legend o dzikich pustkowiach. Choć niektóre jej części zachowały pierwotny charakter, niezliczone ludzkie interwencje odcisnęły na niej swoje piętno. Los tego cennego ekosystemu zawsze był ściśle związany ze zmieniającą się przynależnością państwową i strukturami władzy.

Dzięki decyzjom podejmowanym przez człowieka niektóre pierwotne części tej starej puszczy przetrwały do dzisiaj. W XVI wieku, kiedy większość europejskich drzew poświęcono dla cywilizacji, Puszcza Białowieska znalazła się pod ścisłą ochroną, stając się królewskim rezerwatem łowieckim.

Część rosnących tu dębów była świadkiem gwałtownych przemian. Drzewom nadawano imiona królów, królowych i wielmożów, którzy żyli w czasach, gdy kiełkowały ich żołędzie. W porównaniu z takimi pomnikami przyrody nawet najdłuższe życie człowieka jest tylko przelotnym epizodem. Wiele królewskich dębów dzisiaj próchnieje, ale też dramatycznie zmniejsza sięliczba młodszych drzew, które powinny żyć równie długo jak tamte.

Wieloletni projekt Axela Brauna Zakłócone harmonie. W stronę zrozumienia krajobrazów antropocenu to zbiór artystycznych studiów przypadku na temat skomplikowanego związku między ludzkością i naturą. Światopogląd antropocentryczny daje ludzkości prawo do dominowania nad naturą, by człowiek mógł zaspokajać swoje rosnące potrzeby. Rezultatem jest epoka geologiczna definiowana przez najbardziej szkodliwe efekty ludzkiej działalności na Ziemi.

W swoich badaniach Axel Braun łączy znaleziony materiał z własnymi zdjęciami i produkcjami filmowymi. Efekty swoich dociekań Braun prezentuje w instalacjach site-specific łączących różne media. Ich przenikające się warstwy wizualne i tekstowe odzwierciedlają złożone i często kontrowersyjne dyskursy, jakie napotyka artysta.

 

Axel Braun studiował fotografię na Folkwang University of the Arts w Essen i sztuki piękne w Écolenationalesupérieure des Beaux-Arts w Paryżu. Jego poszukiwania artystyczne obejmują kontrowersyjne projekty infrastrukturalne, tautologię jako sposób analizy rzeczywistości oraz nieudane utopie w sztuce i architekturze. Obecnie prowadzi długofalowy project Disturbed Harmonies [Towards an Understanding of Anthropocene Landscapes].

www.axelbraun.org

www.somekindofopposition.org