Mark Curran, RYNEK (2010–obecnie)

 

Zainspirowany następstwami upadku światowej gospodarki oraz brakiem trwałego audiowizualnego zaangażowania w istotę tego katastrofalnego wydarzenia projekt RYNEK, wciąż prowadzony i wielokierunkowy, w krytyczny sposób podejmuje problem funkcjonowania oraz kondycji światowych rynków i kapitału finansowego.

Celem Currana jest pokazanie światowego rynku finansowego jako wszechobecnej siły wpływającej na nasze życie – autor robi to, odzierając sferę finansową z abstrakcyjności. Powracające tematy to algorytmiczna maszyneria rynków finansowych, postrzegana jako kluczowy innowator tej technologii, a także łagodzenie kryzysów jako sposób normalizacji odchylenia oraz długoterminowe mapowanie i konsekwencje aktywności finansowej oddalonej od obywateli i życia codziennego.

To kontynuacja cyklu długoterminowych projektów rozpoczętych przez Currana pod koniec lat 90. XX wieku i koncentrujących się na drapieżnych kontekstach będących wynikiem przepływu światowego kapitału. Autor zaangażował się w skomplikowany proces negocjacji, trwających od półtora roku do dwóch lat, by zdobyć dostęp do strategicznych miejsc lub osób w Londynie, Dublinie, Frankfurcie, Amsterdamie i Addis Abebie, dzięki czemu powstał etnograficznie przemyślany projekt multimedialny łączący fotografię, film, nagrania audio, przedmioty, wizualizacje 3D oraz zapisy zeznań.

 

Mark Curran – artysta badacz, mieszka i pracuje w Berlinie oraz Dublinie. Zrobił doktorat w Dublin Institute of Technology, wykłada fotografię w Institute of Art, Design and Technology w Dun Laoghaire, jest profesorem wizytującym programu Visual and Media Anthropology na Freie Universität w Berlinie. Włączając instalacje multimedialne przenikające się z etnografią, od końca lat 90. XX wieku prowadzi cykl czterech długoterminowych projektów badawczych, krytycznie odnoszących się do drapieżnego kontekstu przepływów globalnego kapitału. Szeroko prezentuje i publikuje swoje badania. Jego ostatnie instalacje pokazywane były w Centre Culturel Irlandais w Paryżu (2014), Noorderlicht w Groningen (2015), Blackwood Gallery, University of Toronto (2016), Museum of Capitalism w Oakland (2017) i Galerie Le Bleudu Ciel w Lyonie (2017). Planowana jest również pełna publikacja z projektu THE MARKET. Jego blog badawczy znajduje się pod adresem: https://themarket.blog