Theories and Practices of Seeing — nationwide Polish interdisciplinary academic conference

W ramach ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Teorie i praktyki widzenia” zapraszamy na warsztaty w dniu 3 czerwca 2018 roku:

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie do 20 maja 2018 roku na adres warsztatywidzenia@gmail.com 1-stronicowych tekstów krytycznych odnoszących się do tematu poszczególnych warsztatów. Na podstawie przesłanych tekstów organizatorzy wybiorą uczestników warsztatów. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą elektroniczną w dniu 27 maja 2018 roku. W każdym z warsztatów weźmie udział maksymalnie 20 osób, z czego połowa miejsc zarezerwowana jest dla studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (prosimy o zaznaczenie tej informacji w przesyłanych tekstach).